Hemeroteca

Filter  Pàgina 2 de 37    Display  of 739
Núm. article Núm. revista Autor Títol Mot clau 1 Mot clau 2 Mot clau 3
0021 1 Cerrato Alonso, Patrick La nit de l'any. Mitologia Civilització grecoromana #
0022 1 Pòrtulas, Jaume Jocs, ritual i mite a la Grècia antiga. Mitologia Civilització grecoromana #
0023 1 Radigales i Babí, Jaume Les festes romanes d'Ottorino Respighi. Música Didàctica #
0024 1 Salinas, Eduardo Festes de difunts. Tradició clàssica #
0025 1 Tudela i Penya, Montserrat La Pasqua o una antiga festa de primavera (PDF). Tradició clàssica images/docs/Pasqua.pdf
0026 2 Alberich i Mariné, Joan Les termes romanes a Badalona. Patrimoni arqueològic Museus #
0027 2 Carruesco García, Jesús Els mitjans de transport a l'antiguitat. Civilització grecoromana #
0028 2 del Río Silván, Antoni L'alfabet. Qüestions de llengua #
0029 2 Enreig i Marcet, Joan Antoni Eneas, el viatger immòbil. Literatura llatina #
0030 2 Equip de redacció Verbi gratia... Jocs de lèxic #
0031 2 Filigrana, Joan Reflexions sobre Antígona. Literatura grega #
0032 2 Marquès, Anna i Burés, Lurdes Arqueologia, ciència dels forats? Patrimoni arqueològic #
0033 2 Radigales i Babí, Jaume El viatge d'Orfeu al regne dels morts de la mà de Monteverdi i Gluck. Música Mitologia #
0034 2 Reig, Montserrat Els viatgers de l'antiguitat. Civilització grecoromana #
0035 3 Ainaud de Lasarte, Josep M. La novel·la històrica. Literatura Tradició clàssica #
0036 3 Alberich i Mariné, Joan El mirall del Judició e país. Patrimoni arqueològic Història de l'art #
0037 3 Balasch, Manuel Problemes de traducció Qüestions de llengua #
0038 3 Bayo Delgado, Joaquim Matri longa decem tulerunt fastidia menses (els deu mesos de l'embaràs); Civilització grecoromana #
0039 3 Carbonell, Joan i Matas, Bàrbara Els menús romans. Civilització grecoromana #
0040 3 Espuña Ferrer, Ma. Jesús Pictorial Pursuite. Entreteniments #