Hemeroteca

Filter  Pàgina 1 de 37    Display  of 739
Núm. article Núm. revista Autor Títol Mot clau 1 Mot clau 2 Mot clau 3
0001 0 Alberich i Mariné, Joan El mosaic del Sacrifici d'Ifigenia del Museu d'Empúries. Patrimoni arqueològic Història de l'art #
0002 0 Carbonell, Joan i Matas, Bàrbara Curiositats olímpiques. Civilització grecoromana #
0003 0 del Río Silván, Antoni Anàlisi i Síntesi. Qüestions de llengua #
0004 0 Equip de redacció Lèxicon: Fòrmules llatines. Jocs de lèxic #
0005 0 Tudela, Montserrat i Espuña, M. Jesús Història dels Jocs Olímpics. Olímpia i la preparació dels Jocs Civilització grecoromana #
0006 0 Gilabert i Barberà, Pau Ja ho deia Demòstenes: menys parlar i més actuar. Opinió #
0007 0 Roquet, Enric El grec a Catalunya. Qüestions de llengua #
0008 0 Subirana i Ortín, Montserrat Grècia i Roma en la creació d'un llenguatge artístic d'occiónt. Història de l'art #
0009 0 Valero i Martínez, Josep-Francesc La curiositat com a detonant de la formació Cultural. Opinió #
0010 0 Subirana i Ortín, Montserrat La visita d'Empúries o un apropament a l'art clàssic a Catalunya. Patrimoni arqueològic Turisme arqueològic #
0011 0 Tudela i Penya, Montserrat Hèracles, fundador de Barcelona. Mitologia Història de l'art #
0012 0 Tudela i Penya, Núria Relacions greco-catalanes durant el regnat de Pere III. Història de Grècia #
0013 1 Alberich i Mariné, Joan El tapís de la Creació de Girona. Història de l'art #
0014 1 Alberich i Mariné, Joan ¿Sabíeu que...? La transcripció d'alguns noms del grec al català. Qüestions de llengua #
0015 1 Camps i Gaset, Montserrat Mite i festa en la Grècia antiga. Mitologia Civilització grecoromana #
0016 1 Clavo, Maite En la festa, l'espectacle. Civilització grecoromana #
0017 1 Equip de redacció Frases que fan història. Jocs de lèxic #
0018 1 Espuña Ferrer, Ma. Jesús Les saturnals. Mitologia Civilització grecoromana #
0019 1 Llorca i Piqué, Jordi El nostre calendari tampoc no és perfecte. ciència #
0020 1 Martínez Muñoz, Caridad Algunes pintures de festa. Tradició clàssica #