La revista Auriga catalogarà una col·lecció de papirs grecs i coptes

La revista Auriga catalogarà una col.lecció de papirs grecs i coptes, d’acord amb el conveni de col.laboració, signat a Vic, pel qual investigadors d’aquesta publicació, experts en papirologia, catalogaran la col.lecció de papirs P. MSG-ABEV.
 
L’acord inclou l’estudi, inventari, classificació, transcripció, traducció i edició de la col.lecció, així com la seva publicació a la revista Auriga, en els propers tres anys.
 
Aquest acord s’enmarca en l’aposta per la recuperació de la tradició papirològica que històricament ha tingut Catalunya i que la revista Auriga des de fa uns anys ha promocionat amb diverses accions, com ara l’organització de cursos de papirologia en el marc de les escoles d’estiu del Col.legi de Doctors I Llicenciats en Filosofia I en Lletres de Catalunya, l’inici de l’Inventari Papirològic de Catalunya, la publicació de diversos articles a la revista sobre aquest àmbit i promovent la creació de l’únic màster en Papirologia de l’Estat espanyol, que es va impartir a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
 
La Col.lecció P. MSG-ABEV, ubicada a Vic, conté papirs grecs i coptes des del segle III aC. És propietat de Miquel dels Sants Gros.
 
Els investigadors principals d’aquesta col.lecció són Montserrat Tudela i Xavier Vicens.
 
La revista Auriga és l’única publicació en català dedicada a la divulgació del món clàssic i del llegat grecoromà a Catalunya. Va publicar el primer número l'any 1991.
 
Recentment, la revista Auriga ha editat el llibre “La nissaga catalana del món clàssic”.

Miquel dels Sants Gros, Montserrat Tudela i Xavier Vicens
De dreta a esquerra: Miquel dels Sants Gros, Montserrat Tudela i Xavier Vicents a Vic després de la signatura del conveni.