Hemeroteca

Núm. article:   0276
Núm. revista:   29
Autor:   Alexandri, Ferran
Títol:   Ramon de Perellós i la llegenda del purgatori de Sant Patrici.
Mot clau 1:   Tradició clàssica
Mot clau 2:   N/A