Hemeroteca

Núm. article:   0265
Núm. revista:   28
Autor:   Departament de difusió del Museu d'Història de la ciutat
Títol:   Urbes ludimus: tallers de Nadal al Museu d'Història de la ciutat de Barcelona.
Mot clau 1:   Didàctica
Mot clau 2:   Museus