Hemeroteca

Núm. article:   0185
Núm. revista:   20
Autor:   Balasch, Manuel
Títol:   Trets característics de la Història d'Heròdot
Mot clau 1:   Literatura grega
Mot clau 2:   Heròdot