Hemeroteca

Núm. article:   0018
Núm. revista:   1
Autor:   Espuña Ferrer, Ma. Jesús
Títol:   Les saturnals.
Mot clau 1:   Mitologia
Mot clau 2:   Civilització grecoromana