Hemeroteca

Núm. article:   0093
Núm. revista:   9
Autor:   Camps i Gaset, Montserrat
Títol:   La dona i la festa a la Grèció antiga.
Mot clau 1:   Assaig
Mot clau 2:   Civilització grecoromana