Hemeroteca

Núm. article:   0131
Núm. revista:   13
Autor:   Grup de treball TòPICS, MITES i TRADIcions
Títol:   La personificació de la mort a la literatura.
Mot clau 1:   Literatura
Mot clau 2:   Tradició clàssica